Odkud se vzal porcelán? Kam až sahá jeho historie?

V dnešní době již bereme porcelán jako běžnou součást našich životů. Jen málokoho z nás napadne pozastavit se nad otázkou, odkud se vlastně porcelán vzal a jaká je jeho historie. První zmínky o porcelánu pocházejí z daleké Číny.

Čína je kolébkou porcelánu

Porcelán poprvé vznikl v Číně v období dynastie Han (206 př. n. l. - 220 n. l.). Tato první porcelánová keramika se nazývá „čínský porcelán“ a byla známá svou jemnou texturou a vysokou kvalitou. Během dynastie Tang (618-907) a dalších dynastií se technologie výroby porcelánu zdokonalila. 

Cesta porcelánu do zbytku světa

Čínský porcelán byl velmi ceněný a stal se významným předmětem obchodu po obchodních cestách, jako byla Hedvábná stezka, a byl vyvážen do různých částí světa. 

Porcelán v Evropě

Porcelán byl v Evropě poprvé známý v 13. století, ale do Evropy se začal dovážet masově až v 16. století. Na počátku byl považován za luxusní zboží. 

Evropští výrobci se pokoušeli reprodukovat čínský porcelán, což vedlo k vývoji evropských porcelánových dílen, jako byla dílna v Meissen (Německo) v 18. století. Technologie a kvalita evropského porcelánu se postupně zlepšovaly.

Český porcelán je světově uznávaný 

V České republice začala první porcelánová manufaktura fungovat v roce 1791, stalo se tak ve městě Dubí v oblasti Karlovarského kraje. Název této manufaktury byl "Dubí Porcelain Works," a vyráběla především porcelánové figurky a dekorační předměty. Později, v 19. století, vznikly další porcelánové továrny v jiných částech Čech, například v Karlových Varech, v Bechyni a v jiných městech. 

Výroba českého porcelánu získala dobrou pověst a český porcelán se stal ceněným vývozním artiklem. V průběhu let se česká porcelánová produkce rozšířila a zdokonalovala. Český porcelán se stal známým pro svou kvalitu